Uitzendburo

Opleiding MAG lassen NIL 4

Theorie Fabricage en Toepassingen

 • Procesvariabelen bij het lassen
 • De boog
 • Lastoevoegmaterialen
 • Lasonvolkomenheden, oorzaken en voorkomen van
 • Lassen in de praktijk
 • Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (Arbo)

Praktijkniveau 4

 • Lassen van plaatverbindingen in alle lasposities met toepassing van de gebruikelijke naadvormen en (hoeknaden, V-naden, dubbele V-naden, enz.)
 • Materiaaldikte: t/m 20 mm. Materiaalsoort:CR/ISO TR 15608: groep1.
 • Beoordeling: Visueel, meten en radiografisch op inwendige onvolkomenheden.

RVS

 • Lassen van plaat, plaat/pijp- en pijp/pijp verbindingen in austenitisch roestvaststaat in de posities PA, PB, PC, PF, PG, PF en H-L045
 • Materiaaldikte: 3 t/m 8 mm. Materiaalsoort:CR/ISO TR 15608: groep 8.1.
 • Beoordeling: Visueel, meten en radiografisch op inwendige onvolkomenheden.