Uitzendburo

Opleiding MAG lassen NIL 1

Theorie: Processen en Apparatuur

  • Lasprocessen (principes)
  • Lasinstallaties voor het MAG lassen
  • Principe Booglassen

Praktijkniveau 1

  • Lassen van I-naden in de positie PA en binnen- en buitenhoeknaden in de positie PA en PB.
  • Lassen van werkstukken uit plaat, pijp en profiel en samengesteld in de hiervoor genoemde posities. Met name ook aandacht voor kiezen juiste parameters en voorkomen van storingen.
  • Materiaaldikte: 3 t/m 10 mm. Materiaalsoort:CR/ISO TR 15608: groep 1.
  • Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten.