Uitzendburo

Opleiding BmBe lassen NIL 4

Theorie Fabricage en Toepassingen

  • Procesvariabelen bij het lassen
  • De boog
  • Lastoevoegmaterialen
  • Lasonvolkomenheden, oorzaken en voorkomen van
  • Lassen in de praktijk
  • Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (Arbo)

Praktijkniveau 4

  • Lassen van plaatverbindingen in alle lasposities met toepassing van de gebruikelijke naadvormen en (hoeknaden, V-naden, dubbele V-naden, enz.)
  • Materiaaldikte: t/m 20 mm. Materiaalsoort:CR/ISO TR 15608: groep 1.
  • Beoordeling: Visueel, meten en radiografisch op inwendige onvolkomenheden.